Botox

Vad är botox?

BOTOX (Botulinum toxin typ A) är ett välbeprövat ämne som använts i medicinska sammanhang sedan 1980-talet och i kosmetiska sammanhang, rynkreducering, sedan 1990-talet. Den aktiva substansen är ett högt framrenat bakterieprotein, således ett rent naturmedel utan modifikationer.

Så fungerar rynkreducering med botox

Botox blockerar nervimpulsens överföring till muskeln och därmed även rörelseförmågan i den överspända muskulaturen som ger upphov till rynkor. Detta resulterar i att rynkorna slätas ut helt eller delvis och ger en rynkreducering. I vissa fall kan det krävas att man kompletterar med en fillersbehandling för att helt bli av med rynkorna eftersom botox i sig inte fyller ut rynkorna utan endast dämpar mimiken.

När lämpar sig botox  som rynkbehandling?

Rynkbehandling med botox lämpar sig särskilt väl för behandling av bekymmersrynkor, horisontella rynkorna i pannan och kråksparkar. Effekten är individuell och kvarstår 3-10 månader, vanligtvis uppreppas behandlingen två gånger om året.

Botox biverkningar

Liksom alla läkemedel kan botox orsaka biverkningar. De vanligaste är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda och stickningar. I vissa fall förekommer huvudvärk under något dygn efter behandlingen.

Du ska inte genomgå behandling med Vistabel/botox om:

  • Du är allergisk (överkänslig) mot Clostridium botulinum toxin typ A.
  • Du har en infektion på det planerade injektionsstället
  • Du har någon neurologisk sjukdom
  • Du är gravid eller ammar.

 

Vi erbjuder behandlingar i Jönköping, Linköping, Växjö, Skövde, Eksjö och Värnamo.

För konsultation och tidsbokning ring 0707-571056

 

Läs mer om Botox/Vistabel på www.botoxcosmetic.com