Belkyra

Belkyra är en revolutionerande ny injektionsbehandling för att smälta bort fett under hakan. Tidigare har det krävts kirurgiska ingrepp för att uppnå likvärdiga resultat som nu är möjliga genom en enkel injektion. Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra, ett ämne som tillverkas naturligt i våran kropp och medverkar vid nedbrytning och absorption av fettet i kosten. Fettet som rensas bort från behandlingsområdet försvinner således via kroppens naturliga metabolism. De fettceller som förstörts är borta för alltid och resultatet är därmed permanent. Oftast krävs 2-3 behandlingar för att uppnå önskat resultat men ibland räcker det med endast en behandling.

 

Hur går behandlingen till?

Området under hakan markeras upp och bedövas med lokalbedövning. Belkyra injiceras sen i små punkter med ca 1 cm mellanrum på hela det område som önskar behandlas. Behandlingen tar bara några minuter och är relativt smärtfri. Resultatet kommer först efter ca 6-8 veckor och det är också då man gör en uppföljande behandling om det behövs

 

Biverkningar

I direkt anslutning till behandlingen kan man få blåmärken och svullnad och en brännande känsla över behandlingsområdet. Svullnaden kan sedan öka på sig under några dygn för att sedan avta under 4-6 veckor. Man kan under tiden uppleva ömhet och känselbortfall i det behandlade området.

Det är bra om man undviker fysisk aktivitet under första veckan efter behandlingen.

Boka tid eller en kostnadsfri konsultation